Дезинформация:

Повечето хора са се сблъсквали с материали, които целят да създадат негативно отношение към НАТО. Една от най-често разпространяваните тези гласи „НАТО иска от България да увеличи разходите си отбрана“.

Истина:

Защо това е фалшива новина? Внушението, което се прави е, че НАТО налага решения на държавите-членки. Точно обратното е истина. Държавите-членки взимат решения, които се изпълняват от тях самите или от общите органи на НАТО.

Решенията в НАТО се взимат САМО с пълно единодушие на всички страни-членки. За да бъде взето едно решение, за него трябва да са гласували всички държави, включително България. Поради това, НАТО не може да налага решения. България е част от НАТО и без нейното съгласие не може да се реши нито един въпрос. Такъв е случаят с решението за повишаване на разходите за отбрана от всяка една държава-членка. Те са приели, че трябва да имат по-силни собствени армии за да имат повече възможности да се справят с многобройните рискове.

Повече средства за отбрана означава повече средства за собствените армии на държавите-членки. Ето защо и България е приела, че е необходимо да се модернизира Българската армия. НАТО няма своя собствена армия, а неговите сили са армиите на всички държави-членки, включително Българската армия.