Заедно срещу дезинформацията

Масовото разпространение на дезинформация, включително заблуждаваща или невярна информация, е сериозно предизвикателство за Европа. България също е изложена на този риск за сигурността, за нормалното функциониране на демократичната система, за обществото и отделните граждани.

Европейската комисия, отчитайки степента на риска и мащабите на разпространението на дезинформацията, се ангажира с прилагане на широкообхватен план за действие за справяне с разпространението и въздействието на онлайн дезинформацията и гарантиране на защитата на европейските ценности и демократични системи.

Социалните медии и онлайн платформите играят важна роля за ускоряване на разпространението на такива новини и позволяват глобален обхват без много усилия от автора.

Медийната грамотност, критичния подход, проверката на информация са изключително важни, защото дават възможност на гражданите от всички възрасти да се ориентират в съвременната информационна среда и да вземат информирани решения.

Дезинформация – или фалшива новина – се състои от достоверно невярна или подвеждаща информация, която се създава, представя и разпространява за икономическа изгода или умишлено заблуждава обществеността и може да причини обществена вреда. Феноменът има по-голямо въздействие от всякога, тъй като е по-лесно за всеки да публикува и споделя всяка новина или информация онлайн.

Водени от разбирането  за степента на риска от дезинформацията, неправителствени организации, медии и университети се обединяват в създаването на платформа за борба с това явление. Те създават платформа BgvsDisinfo.bg чиято цел е да разобличава фалшивите новини, да дава достоверна и правдива информация, да стимулира критичното мислене и проверка на информацията и повишаване на медийната грамотност.