“Заедно срещу дезинформацията” е инициатива на неправителствени организации, медии, журналистически организации и университети, които прилагат свои правила и политики за борба с дезинформацията, недопускане на разпространението на фалшиви новини и информиране на обществото за риска от тях.

Партньори в инициативата (по реда на включване)