На 26 март 2019 година от 16.20 часа в Нов Български Университет Йордан Божилов, председател на Софийски форум за сигурност, ще изнесе лекция за рисковете за сигурността от разпространението на фалшиви новини и дезинформация .