Какво представляват „дълбоките фалшиви новини“ или на английски „Deepfakes“?

Това са хиперреалистични видео или аудио записи, създадени с изкуствен интелект, за някой, който изглежда, че прави или казва неща, които всъщност не е казал или извършил. Терминът “дълбоко фалшиви новини” е резултат от прилагане на Изкуствен интелект, който има алгоритъм за анализ и самообучение.

Алгоритъмът, който стои в основата на дълбоките фалшиви новини, налага движенията и думите на един човек върху друг човек. Като се има предвид примерните видеоклипове на двама души, имитатор и цел, алгоритъмът генерира нов синтетичен видеоклип, който показва, че целевият човек се движи и говори по същия начин като имитатора. Колкото повече видео и аудио примери може да научите от алгоритъма, толкова по-реалистични са неговите цифрови представяния.

Развитието на Изкуствения Интелект позволява даже на неспециалисти да правят фалшификати, които много хора биха приели за реални. Вече съществуват лесни за използване платформи, които позволяват на хора даже  с малко или никаква техническа експертиза да използват за създаване на дълбоки фалшиви новини.

В нашия пример можете да видите бившия президент на САЩ Барак Обама да казва неща, които никога не е изговарял в реалния живот. Видеото е моделирано чрез използване на изкуствен интелект.

Защо дълбоките фалшиви новини или Deepfakes са опасни за обществата?

Deepfakes биха могли да подтикнат към политическо насилие, саботаж на избори, да влошат дипломатическите отношения между държави, да бъдат използвани за унижение и изнудване на хора или за атаки срещу организации и фирми. Тъй като хората са свикнали да вярват в това, което виждат, дълбоките фалшиви новини са особено опасни, още повече, че могат бързо и лесно да се разпространяват чрез социалните мрежи.

Какво следва да се направи, за да се минимизира риска от дълбоките фалшиви новини?

Преди всичко, държавите могат да предприемат мерки за блокиране на сайтове, които разпространяват такива новини. Необходим е по-добър обмен на информация между държавните органи, фирми и компании, предоставящи интернет услуги.  

Задължително е държавите да разработят способности за анализ и разкриване на техники, създаващи дълбоко фалшиви новини, което ще спомогне за тяхното блокиране.

Най-важното е, обаче обучението и информираността на хората да бъдат достатъчно критични към информацията, която получават от различни източници, а отговорните медии да бъдат стожер на истината и да се борят активно с всички видове фалшиви новини.