Дезинформация:

ЕС реши да въведе визи за гражданите на САЩ през 2021 г., за да подобри сигурността и да избегне проблемите с незаконната миграция и тероризма.

Истина:

ЕС не възнамерява да въвежда визи за гражданите на САЩ през 2021г. ЕС ще въведе през 2021 г. Европейската система за информация и разрешение за пътуване (ETIAS). Тя е предназначена за граждани на всички 61 държави, които понастоящем не се нуждаят от визи за пътуване до Шенгенската зона. За целта пътуващите ще трябва да се регистрира на уебсайта на ETIAS, преди да пътуват до ЕС. Това ще бъде “напълно електронна система, която ще позволява проследяване на посетителите” от страни, чиито граждани имат право да пътуват до Шенгенската зона без визи. Тези посетители трябва да попълнят онлайн формуляр ETIAS и да получат електронно разрешение.