Изборите за Европейски парламент ще се проведат през май. Подобно на президентските избори в САЩ и в отделни европейски страни, тези избори са потенциална цел за опит за онлайн манипулация и дезинформация. Тези избори са ключови за бъдещето на Европейския съюз, поради това може да се очакват различни опити за намеса в изборния процес и повлияването на избирателите, като тези атаки могат да дойдат от различни страни.

Това могат да бъдат вътрешни за съюза сили, като например, десни популистки партии, които да се опитат да получат повече места и влияние в европейския парламент чрез манипулация на общественото мнение. Може да има и опити за влияние отвън, като най-сериозната заплаха идва от Русия, която вече се е опитвала да се намесва в изборния процес в отделни държави. Москва и преди се е опитвала да използва целенасочено ботове и да разпространява невярна информация онлайн, за да повлияе на изборите в страните от ЕС няколко пъти. Да не говорим и за явната подкрепа за анти-европейски партии в държави от ЕС, като това може да бъде допълнено и с различен вид кибер-атаки.

Възможностите за установяване на това, откъде идват атаките чрез социалните мрежи са ограничени и поради това е трудно да противодейства в реално време, което прави борбата с фалшивите новини трудна и не достатъчно ефективна. Проблем е и това, че не съществува универсална дефиниция на „фалшиви новини“. Мотивацията за разпространение на фалшиви новини също може да се различава, тъй като невярна информация може да се разпространява за политически, финансови и много други цели. При всички положения, фалшивите новини стоят в основата на дезинформация, която може да се определи като очевидно невярна или подвеждаща информация, създадена, публикувана и разпространявана с цел упражняване на политическо влияние. Досега опонентите на ЕС са използвали дезинформация, например във връзка с референдума за Brexit.

Имайки предвид сложността на противодействието на фалшивите новини и дезинформацията, както и реалните рискове, които се пораждат, Европейската комисия вече предприе някои стъпки за защита на европейските избори от кибератаки. През декември 2018 г. тя представи програма за действие и инициира създаването на механизъм за ранно предупреждение.

За съжаление в отделните държави-членки усилията са скромни, да не кажем, почти никакви. Ето защо Софийски форум за сигурност предложи инициативата „Заедно срещу фалшивите новини“, която има за цел най-вече да показва рисковете от дезинформацията, да обучава обществото за критично мислене, както и да се бори с отделни прояви на дезинформация и фалшиви новини.

Държавните органи следва да поемат своята отговорност като осигурят кибер-устойчивост на национална цифрова електорална инфраструктура. Нека си припомним, че България вече беше обект на кибер-атаки. Изключително важно е да има реални действия за информиране на обществото и за повишаване на осведомеността на избирателите относно кампаниите за дезинформация.

Трябва да се работи и с онлайн платформите като Facebook, които вече предприемат действия срещу насочени кампании за дезинформация. Все още, обаче, огромната част от дезинформациите се разпространяват именно чрез социалните мрежи.

Най-важното, обаче остава информирането на обществото и обучението за критично мислене и проверка на информацията. Всички други мерки идват след като фалшивите новини вече са достигнали хората и са оказали своето влияние.

Хората трябва да обръщат внимание на това, откъде черпят информация. Голяма част от дезинформацията често произхожда от уебсайтове, които на пръв поглед изглеждат като сериозни новинарски сайтове и се създава впечатление, че това е надеждно послание. Ако хората разпространят съответния пост по-нататък или да го „харесат“, то допълнително тези, до които достига тази информация са склонени да вярват повече на съдържанието, защото някой техен познат или приятел вече го е видял и отбелязал. Най-добрият и най-безопасен начин за избягване на този феномен е двойна проверка с втори източник, най-вече от сериозна медии или от сайтове на държавни институции.

Нашият апел към хората е да не разпространяват непроверена или явно подвеждаща информация. Всички имаме отговорността да се изправим срещу фалшивите новини.  

Включете се в инициативата на Софийски форум за сигурност „Заедно срещу дезинформацията“.