ПОЗИЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ-БАЛГАРИЯ.

АЕЖ-България е професионална общност от журналисти, част от Асоциацията на европейските журналисти, независим наблюдател на Съвета на Европа. Нейната цел е да се грижи за подобряване на медийната среда и качеството на журналистиката в България и да подкрепя журналисти, които са възпрепятствани да вършат (свободно) работата си.

Една от целите, които си поставя Асоциацията е борбата с фалшивите новини. В специален анализ, основаващ се на общата позиция на АЕЖ относно проблема с фалшивите новини и механизмите за решаването му, Асоциацията анализира феномена и дава препоръки за противодействие. Няма съмнение, че един от начините за справяне с фалшивите новини и дезинформацията е развитието на качествената журналистика.

Прочетете пълния текст на анализа на страницата на Асоциацията на европейските журналисти-България.