Автор: Морио Русинов

“Тъй като войните започват в умовете на хората, умовете на хората е място, където трябва да започне изграждането на защитата на мира”.

Това е насловът, с който Центърът на НАТО за върхови постижения в стратегическите комуникации /или просто Стратком/ избира да се представи на света. Той е подбран неслучайно. В ерата на информационните войни, когато няколко клика могат да всеят масова паника, да застрашат легитимността на действащи режими или да привлекат потребителите на интернет за една или друга кауза, навременното и адекватно противодействие е от първостепенна значимост.

Какво е Стратком?

Центърът за върхови постижения в стратегическите комуникации на НАТО е многонационална и акредитирана от НАТО международна организация, която не е част от командната структура на НАТО, нито е подчинена на която и да е друга структура на НАТО. Центърът е създаден през януари 2014г. и базиран в Рига, Латвия.

Неговата основна цел е да допринася за подобряване на капацитета за стратегически комуникации в рамките на Алианса и съюзническите държави.

Стратком изготвя анализи по различни въпроси и осигурява съвети и практическа подкрепа на НАТО и страните-членки. Той извършва  проучвания и обучение на експерти за нуждите на различни държави в областта на стратегическата комуникация и борбата с враждебните информационни дейности.

Една от основните дейности на Стратком е и развиването на софтуер, основан на базата на  машинно обучение (machine learning), наречен Ботометър, с цел издирването и премахването на онлайн ботове, които разпространяват пропаганда и дезинформация.

Друга интересна инициатива на Стратком е създаването на онлайн игра, която цели интерактивно обучение на потребителите на интернет да разпознават фалшивите новини. Можете да я намерите на https://www.stratcomcoe.org/news-hero.