Отчитайки високия риск за Алианса от разпространението на анти-НАТО пропаганда и дезинформация, беше създаден център за изследване и стратегически комуникации в Латвия. Материалите на Центъра…