Заедно срещу дезинформацията Масовото разпространение на дезинформация, включително заблуждаваща или невярна информация, е сериозно предизвикателство за Европа. България също е изложена на този риск за…